Blog Image

VUCA Dünyasında Çevik Olmak

18.04.2021
Yazar: Engin Karafakıoğlu


   VUCA, dalgalanma, belirsizlik, karmaşa ve muğlaklığı temsil etmektedir. (volatility, uncertainty, complexity ve ambiguity). Kavram ilk olarak ABD ordusu tarafından ortaya atılmış ve içinde yaşadığımız dünyada tahmin edilemeyecek kadar hızla değişmiştir. Bu öngörülemeyen dünyada doğal olarak liderler bir dizi aralıksız, çetin ve sınayıcı zorluklarla karşı karşıya kalmıştır.

   Öncelikle, VUCA'nın ihtiyacımız olan lider türlerini etkilediğini söyleyebiliriz. Şirketlerin; belirsizlik sisinin ötesini görebilen, neye ulaşılması gerektiğini net bir şekilde anlatabilen ve bunu nasıl başaracağını bilenlere değil; liderlere ihtiyacı vardır. General George Patton bu konuda şöyle diyor: “İnsanlara asla işlerini nasıl yapacaklarını söylemeyin. Onlara ne yapacaklarını söyleyin, yaratıcılıklarıyla sizi şaşırtmalarına izin verin." Ayrıca liderler rahat olmalı, sakin kalmalı ve etrafındakilere güven vermelidir. Karmaşık konuları ustaca küçük adımlara bölerek ve başkalarını konuya yönlendirerek karmaşıklık yönetebilmelidir. Ek olarak, mevcut durumun taleplerine uyum sağlamalı ve hızla yanıt vermelidir. Bu durum düzenli iletişim kurmak ve ekibi güçlendirmekle mümkündür.

   Bu nedenle organizasyonların başarılı olabilmek için “uyarlanabilir ve çevik” olması gerekmektedir. Böylece rakiplerinden daha iyi, hızlı ve ekonomik bir şekilde uyum gösterebilir ve öğrenebilirler. Kaynak: Harvard Business Review ‘VUCA Kalıcıdır Geçmesini Beklemeyin’ :2021

   VUCA dünyasıyla mücadelede sorunları tam zamanında çözmek için Çevik Yetenek Yönetimi modeline sahip olmak ve kullanılabilecek çevik süreçleri ve sistemleri geliştirmek anlamına gelir.

Blog Image

Doğru bir yetenek yönetimi süreci için:

   - Görebilecek yetkinlik ve becerilere sahip çevik çalışanlara odaklanın.

   - Sistemleri ve süreçleri sürekli takip edin ve güncelleyin ve sürekli iyileştirmeyi hedefleyen bir "Kaizen" felsefesi edinin.

   - Çalışanlarınızı daha önce hiç karşılaşmadıkları durumlara maruz bırakan simülasyonlar kullanarak onları beklenmedik durumlara hazırlayın.

   - Yenilikçilere, öncülere ve "oyunun kurallarını değiştirenlere" odaklanın. Bu becerilere sahip kişiler, VUCA sisteminde başarıya ulaşmada önemli bir rol oynarlar.

   - Kısa ve çevrimiçi eğitimler gibi uygun sistemler ve eğitimler geliştirerek bireyleri ve kurumu hızlı bir şekilde yetiştirmeyi hedefleyin.

   - Ani artışlarla başa çıkmak için yükleniciler ve dış kaynak kullanımı ile bir işgücü oluşturun.

   - Yetenek kazanımını artırırken (çalışanları işe alırken) veya azaltırken (işten çıkarırken) hızlı hareket edin çünkü kişi sosyal medya ve çevrimiçi değerlendirme kullanarak risk oluşturabilir. Kaynak: Harvard Business Review ‘VUCA Kalıcıdır Geçmesini Beklemeyin’ :2021

Blog Image

Stratejik Çeviklik

   Stratejik çeviklik, işletmelerin belirsizliklere hızla uyum sağlama yeteneğini ifade eder (Goldman ve diğerleri, 1995). İş ortamındaki firmaların karşılaştığı normal riskin üzerine çıkan, öngörülemeyen, bilinmeyen olaylarla (“kara kuğu”) başa çıkmasını sağlayan yüksek uyum kabiliyetidir (Teece vd., 2016). Stratejik çevikliğin özünde stratejik algılama gelişmekte ve hızlı kararlar almayı gerektirir (Brannen & Doz 2012). Teorik olarak, basit bir kavram gibi görünse de, "[uygulamada] stratejik çevikliğe ulaşmak bir muammadır " (Doz & Kosonen, 2008, s. 95). Hızla değişen bir iş ortamının karmaşıklıklarına uyan genel bir firma düzeyinde strateji oluşturmak için firmanın çeşitli stratejik duruşları bir araya getirmesi yapılması gereken bir yapboz gibidir.

   Stratejik çeviklik, firmanın çevresel değişimlere uyumuna ve buna hızlı bir şekilde yanıt vermesine, dolayısı ile stratejiler uygulamasına izin verir (Overby ve diğerleri, 2006 ; Sherehiy ve diğerleri, 2007). Bir firmanın rekabet avantajının ve çevresel türbülanslara uygulanabilir tepkilerin kalitesini artırmaya yardımcı olur, sonuç olarak finansal iyileşme yaşanabilir (Sambamurthy ve diğerleri, 2003 ; Tallon & Pinsonneault, 2011). Araştırmacılar, firmalar çeşitli çevresel belirsizliklerle karşılaştıkları ve hızlı adaptasyonun gerekli bir yanıt olduğu uluslararası pazarda rekabet ettiklerinde stratejik çeviklik ihtiyacının özellikle yüksek olduğunu savunmaktadırlar (Gehani, 1995 ; Tallon ve Pinsonneault, 2011).


label Girişimcilik

Hakkımızda

Blog Image

İTÜ´de girişimcilikle ilgili gerek akademik düzeyde, gerekse öğrencilerin sosyal hayatlarında uygulamaya yönelik herhangi bir çalışmanın olmamasını çıkış noktası olarak gören kulübümüz 2006 yılından bu yana İTÜ’nün en aktif öğrenci oluşumlarındandır. Günümüze kadar İTÜ’de girişimcilik ekosisteminin gelişmesinde büyük katkı sağlamıştır.

Son Çıkan Blog'larımız

Blog Image
Blog Image
Blog Image