Blog Image

Sivil Toplum Kuruluşları

20.12.2020
Yazar: Şevval Kuşaksız


SİVİL TOPLUM KURULUŞU NEDİR?

   Sivil Toplum Kuruluşları, en kısa tabirle resmi kurumlardan yani hükümetten bağımsız çalışan kuruluşlardır. Üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük esası alırlar. Kar amacı gütmeyen dernek, vakıf, birlik ve sendika benzeri kuruluşlardır. Gelir modellerini; bağışlar, üyelik aidatları ve etkinliklerden kazandıkları oluşturur. Diğer bir deyişle, devlete bağlı kurum ve kuruluşlardan destek almazlar. Toplumdaki çeşitli sorunları ele alıp kamuoyunu tarafsız, doğru ve bağımsız olarak bilgilendirirler.

Blog Image

GÖREVLERİ NELERDİR?

   Adından da anlaşılacağı üzere temel amacı toplum zararına olan durumların kaldırılması için mücadele etmek, insanları bu konularda bilgilendirmektir. Eğitim, sağlık, çevre, aile ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda eğitim çalışmaları yapar ve halkı bilinçlendirirler. Halkın çıkarlarını korurlar, problemlere çözüm üretmeyi amaçlarlar. Vatandaşların seslerini duyurmalarına, sorumluluk almalarına yardımcı olurlar. Köy, ilçe gibi kesimlere hitap eden dernekler temsil ettikleri yerlere dair kalkınma plan ve programları hazırlarlar. Tarım ve benzeri konularda görev alan kuruluşlar kurslar açıp eğitimler verirler ve sonrasında sertifika temin ederler. Girişimcileri desteklerler, danışmanlık hizmeti verirler.

NASIL ÜYE OLUNUR?

   Eğer bir sivil toplum kuruluşuna üye olmak istiyorsanız yapmanız gerekenler oldukça basit. Öncelikle istediğiniz kuruluşun yönetim kuruluna bir dilekçe veya üyelik formu ile başvurulur. Eğer kuruluş tarafından istenen belgeler varsa bunlar da dilekçe ile eklenir. Gönderdiğiniz dilekçe ve belgeler incelenir. Üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç ilgiliye yazı ile duyurulur.

Blog Image

Katılmak İsteyebileceğiniz Bazı STK Örnekleri

1- Türkiye Girişimcilik Vakfı

   2014 yılında girişimciliğin önemini bilen iş insanları ve fikir önderleri tarafından kurulmuştur. Girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasını, Türkiye’nin gelişmiş ülke yolundaki dönüşümünü hızlandırmayı amaçlar.

2- Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

   Kadına karşı şiddetin önlenmesine yardım etmek, aile içi şiddete uğramış kadınlara destek olmak için kurulmuş bir vakıftır. Kadınların toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık ve erkek şiddetinden uzakta bir yaşam kurabilmelerini hedefler.

3- Toplum Gönüllüleri(TOG)

   Gençlerin sosyal sorumluluk projelerine katılımını arttırmak için kurulmuştur. Türkiye’nin her yerinden gençler ulusal ve uluslararası projeleriyle insan hakları, eğitim, toplumsal barış gibi konularda çalışmalar yürütüyorlar.

4- Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

   Eğitim olanakları sıkıntılı olan çocuk ve gençlere yardımcı olmak için kurulmuştur. Çocukların çağdaş ve evrensel değerler ile cumhuriyet ilkelerine sahip, donanımlı bireyler olarak yetiştirilmesini amaçlar.

5- Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO)

   1991 yılında, 14 sanayi kuruluşunun girişimiyle kurulmuştur. Ambalaj atıkları geri kazanım sistemi oluşmasında etkili rol oynamak, çevre sağlığını korumak ve toplumun bilinçlenmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

6- Tohum Otizm Vakfı

   15 Nisan 2003’te ‘‘otizm spektrum bozukluğu’’ olan çocukların erken tanısının konulması, toplumun bu konuda bilinçlenmesi ve çocukların özel eğitim ile topluma kazandırılması amacıyla kurulmuştur.


labelGirişimcilik

Hakkımızda

Blog Image

İTÜ´de girişimcilikle ilgili gerek akademik düzeyde, gerekse öğrencilerin sosyal hayatlarında uygulamaya yönelik herhangi bir çalışmanın olmamasını çıkış noktası olarak gören kulübümüz 2006 yılından bu yana İTÜ’nün en aktif öğrenci oluşumlarındandır. Günümüze kadar İTÜ’de girişimcilik ekosisteminin gelişmesinde büyük katkı sağlamıştır.

Son Çıkan Blog'larımız

Blog Image
Blog Image
Blog Image