POZİTİF DALGA KİTAP İNCELEMESİ

Blog Image

04 Nisan 2021
Yazar: Engin Karafakıoğlu


KİTABIN KÜNYESİ

    Adı : Pozitif Dalga
Yazarı: Stanley S. Gryskiewicz
Yayınevi: Rota
1. Baskı Yılı: 2000
Sayfa Sayısı: 237
ISBN: 975-8296-26-4

Yaratıcılığı, yenilikçiliği ve yenilenmeyi destekleyecek ortamlar oluşturmak

   On dokuzuncu yüzyılda geçen öyküde, bir Japon balıkçı köyü tsunami yüzünden yerle bir olur. Köylüler tsunamilerin hiçbir belirti vermeden her an oluşabileceğini, bunları önceden bilmek ya da önlemek konusunda herhangi bir sey yapamayacaklarını biliyorlardo. Kaçınılmaz kadere boyun eğmeyi öğrenmişlerdi. İşin daha da ilginci, evlerin tüm pencere ve kapıları deniz tarafında değil de iç tarafa bakacak şekilde yapmışlardı. Köylüler bunu kaçınılmaz felaketin tekrar ne zaman kapılarını çalacağını görmemek için yapıyorlardı.

Blog Image

    Öykünün özündeki çatışma genç bir balıkçının geleneklere karşı çıkıp evinin kapı ve pencerelerini denize bakacak şekilde yapmasıydı. O, tsunaminin ne zaman tekrar geleceğini bilmekten yanaydı. Dev dalgalarla başa çıkmasına yarayacak stratejiler geliştirmek için balıkçı günler boyu denizi seyrediyor, denizde olup biten her olayı ve değişikliği bir kenara kaydediyordu. Bir sonraki fırtınanın ne zaman olacağını, fırtınanın yaratacağı dalganın hızını, suyun miktarını ve rüzgârın şiddetini tahmin etmeye çalışıyordu. Köyden pek çok kişi bu doğal afetlerde yaşamını yitirmesine rağmen, balıkçı birkaç tsunamiyi sağ salim atlatmayı başardı. Değişime kucak açarak ve statükoya karşı çıkarak yaşayabileceğinden daha uzun yaşamasını sağlayacak bir başa çıkma stratejisi bulmayı başardı. İşte Pozitif Dalga’nın özü de budur. Onun öyküsünden öğrenilecek çok şey vardı. Çevrenize sırtınızı dönmeyecek, gereksinim duyduğunuz bilgileri oradan almaya çalışacaktınız. Değişimin kaçınılmazlığını görmezden gelmek ölümcül bir hata olabilirdi. Gerçek yaşamdaki olaylardan ders almak ve yeni stratejilere uyum sağlamak gerekiyordu. Piyon değil, atlı olacaktınız. Statükoları sorgulayacaktınız.

Blog Image

KİTABIN BÖLÜMLERİ

    İlk bölümde, değişen işyeri koşullarının incelenmesi ile başlayarak, şirketlerde Pozitif Dalga'nın neden gerekli olduğu ve ardından organizasyon içinde akıllıca başlatılan bir dalganın nasıl sürekli yenilenmeyi sağlayacak pozitif bir güce dönüştürülebileceği anlatılıyor. Pozitif Dalgayı harekete geçiren dört temel faktör İkinci Bölümde inceleniyor. Bu dört temel faktör: Farklılık (Statükoyu bozmak), çoklu perspektifler (Değişik görüşlerin ve yerleşik alışkanlıklara aykırı yorumların ortaya çıkmasını istemek), yoğunluk (Kargaşanın hızını, hacmini ve gücünü değişim için ideal bir düzeyde tutmak) ve benimsemedir. (Çalışanlara Pozitif Dalga’nın geçerli olduğu bir ortamda başarılı olmalarını sağlayacak mekanizmaların sunulması). Üçüncü bölüm, özellikle Pozitif Dalga'nın benimsenme düzeyini artırmak için şirketlerin uygulayabilecekleri stratejilerle ilgilidir. Çalışanların bilgi ve deneyimlerini nasıl artırabileceklerini, düşüncelerini yenilemek için neler yapabileceklerini ve Pozitif Dalga önündeki engelleri ortadan kaldırmak ve istenmeyen sonuçları önlemek için şirketlerin ne yapması gerektiğini tartışıyor. Pozitif Dalga’nın geliştirilmesi için ekipler uygun birimlerdir; çünkü yaratıcılık bu tür zeminlerde serpilir. Dördüncü bölümde, ekiplerin nasıl oluşturulduğu incelenerek, Pozitif Dalga’yı geliştirmede ekiplerin benimseyebilecekleri stratejiler tartışılarak ve bir dalga karşıtı şirkette Pozitif Dalga’ya bağlı bir ekibin durumu tartışılarak vurgulanmaktadır.

Blog Image

   Beşinci bölümde, şirketlerin uç noktaları uygun şirket kültürünün geliştirilmesi için en elverişli şekilde nasıl kullanacaklarından, dalganın olumlu niteliğinin sürdürülmesi için neler yapılması gerektiğine kadar uygulayabilecekleri stratejiler anlatılmaktadır. Son olarak Altıncı bölümde ise, Pozitif Dalga konusunda gerçek yaşamdan alınmış örnekler verilerek resmin tümünün görülmesi amaçlanmaktadır. Bu bölümde Pozitif Dalga’yı uygulayan birbirinden çok farklı üç şirket (Norfolk Southern, Hallmark ve 3M) ele alınmaktadır. Bu şirketler her ne kadar çok farklı yollardan gidiyor olsalar da sürekli yenilenme konusunda ortak bir sonuç elde edebilmektedirler. Bu kitap başarı için çevremizdeki mega değişim potansiyelini görerek bizlere düşünmeyi, düşünürken ise bulunduğumuz noktadan uygulamaya geçerek konfor alanlarımızın sınırlarını aşmayı öğretiyor.

Hakkımızda

Blog Image

İTÜ´de girişimcilikle ilgili gerek akademik düzeyde, gerekse öğrencilerin sosyal hayatlarında uygulamaya yönelik herhangi bir çalışmanın olmamasını çıkış noktası olarak gören kulübümüz 2006 yılından bu yana İTÜ’nün en aktif öğrenci oluşumlarındandır. Günümüze kadar İTÜ’de girişimcilik ekosisteminin gelişmesinde büyük katkı sağlamıştır.

Son Çıkan Blog'larımız

Blog Image
Blog Image
Blog Image