Nesilden Nesile


   Nesiller boyu İTÜ Girişim ruhunu yaşatmak idealiyle kulübümüze yeni katılmış üyelerle, geçmiş dönemdeki mezun üyeleri bir araya getirerek kaynaştırmayı amaçlarız. Dönemler arası bağları korumak ve deneyim aktarımını sağlamak için`kahvaltılar, kahve sohbetleri gibi ortak etkinliklerde buluşmalar planlanır. İsteğimiz hem network edinip hem de fazlasıyla eğlenebileceğimiz saatler yaratmaktır.